Categorieën
Niet gecategoriseerd

Regelrechte ramp

De zomer is nog in volle gang, maar het stookseizoen is al in voorbereiding. De krantenkoppen weten te melden dat stookhout niet aan te slepen is, dat de verkoop van houtkachels alleen maar toeneemt en schoorsteenvegers het niet meer bij kunnen benen zodanig, dat zelfs de Nederlandse Haarden en Kachelbranche (NHK) waarschuwt voor schoorsteenbranden. Als hoofdoorzaak worden de de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne genoemd. De “gezellige” houtkachel wordt nu ingezet om de brandstofkosten te drukken, en dat is een regelrecht ramp voor de natuur, het milieu en de volksgezondheid.

Het grootschalig kappen van bossen waar (zolang de boom leeft) CO2 ligt opgeslagen is een slecht idee als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Tijdens het vervoeren, verwerken en verbranden van dood hout komen er naast CO2 grote hoeveelheden giftige stoffen vrij (o.a. in de vorm van fijnstof en ultrafijnstof), waardoor de lucht en het oppervlakte water vervuild en er niet wordt voldaan aan de Europese normen voor Lucht en waterkwaliteit, en ook dit is een slecht idee. Maar niet in de laatste plaats gaat het bij verbranding van hout om blootstelling aan ziekmakende en kankerverwekkende stoffen voor mens en dier in de woning of buurt waar deze activiteiten plaats zullen vinden. In een dichtbevolkt land als Nederland betekend dit dat hier miljoenen mensen aan worden blootgesteld, met als gevolg een grote toename van het aantal zieken en doden tot gevolg.

De angst voor een koud huis tijdens de komende winter mag dan enigszins terecht zijn, het bagatelliseren van de gevolgen is volkomen onterecht. En ondanks een weifelende, afwachtende overheid, die zich laat voorlichten door een branchepartij die er alles aan gelegen is de verkoop nog verder op te drijven, zijn wij niet van plan om ons bij deze ramp neer te leggen.

Actiegroep STOPHOUTROOK.NU zal daarom ook de komende tijd van zich laten horen en pas stoppen met actievoeren als de lucht in woonomgevingen voldoet aan de WHO normen, en er wereldwijd met respect wordt omgegaan met onze bossen. STOP HOUTSTOOK, STOP BIOMASSA, STOPHOUTROOK.NU