Categorieën
Acties Niet gecategoriseerd overheid

Inspraak Nijmegen 19-01-2022 n.a.v. houtstookcursussen

Op 19 januari werd stophoutrook.nu samen met stichting houtrookvrij de mogelijkheid geboden om in te spreken tijdens een openbare inspreekavond (Politiek Forum) te Nijmegen, aanleiding zijn de door de gemeente Nijmegen georganiseerde stookcursussen.

Mark Lie-A-Kwie in SHN tenue

Spreker 1 Mark Lie-A-Kwie Stophoutrook.nu

Geachte raadsleden,

Ik dank u voor de mogelijkheid die mij wordt geboden om in te spreken. Ik ben hier omdat de gemeente Nijmegen zich wil inzetten om de luchtkwaliteit te verbeteren o.a. door het aanbieden van stookcursussen door commerciële partijen. Zoals ik in mijn mail van 3 december j.l. al aangaf is dit, nog afgezien van het feit dat de cursussen zeer slecht bezocht worden (cursus van 14 januari ging niet eens door vanwege te weinig deelnemers) om meerdere redenen geen goed idee.


1:De branche (o.a. ook NHK woordvoerder G. K.), geen belang heeft bij het uitfaseren van houtkachels en er alles aan gelegen is om een schoon stook imago te creëren, doel = verkoop.
Mail wisseling met W.P. wijst uit dat het enige doel is de komende 10 jaar kachels te verkopen.


2. De geclaimde “schone” eco design kachels is nog steeds vervuilend en stoot bovendien meer ultrafijnstof uit (= zeer schadelijk dringt diep door in het lichaam).


3. Zwitserse stookmethode is dubieus, en niet alle kachels zijn hiervoor geschikt.


4. Fijnstof en ultrafijnstof wordt tijdens de cursus niet gemeten, niemand weet wat er daadwerkelijk uit de kachel en schoorsteen komt.


5. Precedentwerking, want de indruk wordt gewekt dat er schoon gestookt kan worden met hout met als effect een stijging van het aantal houtkachels (doel is juist terugdringen uitstoot).


6. De vrijwillige basis leidt tot weinig aanmeldingen, en bereikt alleen mensen (die vaak beter gesitueerd zijn en wellicht uit zijn op subsidie) die nog enigszins bereidt zijn een investering te
doen in hun haard.


7. Subsidie gelden kunnen maar een keer worden uitgegeven, en verdwijnt in de zakken van de branche voor aankoop eco design kachels en filters (meer ultrafijnstof), gedupeerden krijgen
niets om hun situatie te verbeteren. Dit geld kan beter besteed worden aan het verbeteren van de isolatie van woningen of aan hulp aan gedupeerden.


8. Over goede alternatieven in het assortiment van de NHK leden (bio-ethanol, gas, elektrisch) wordt keihard gezwegen.


9. Het afschilderen van gedupeerden als “actievoerders” is oneerlijk en wekt de indruk dat er niet mee te praten valt. Dit leidt bovendien af van het feit dat juist de branche zelf actie voert om het eigen imago op te krikken. Ze doen dit via allerlei kanalen (kranten, lifestyle en zelfs consumenten programma’s). De branchepartij NHK en kachelboeren krijgen zo volledig de
ruimte hun “gezellige houtkachels” aan te prijzen en worden vaak gesteund door bekende Nederlanders, politici of eco-freaks. Politieke partijen die zich notabene groen noemen scharen
zich vervolgens ook nog aan de kant van de kachelverkopers en starten stookcursussen. Als de wanhoop bij gedupeerden vervolgens omslaat in actie, is dat mijns inziens een logisch
gevolg. Actie, die (ondanks de stortvloed aan shit die men over zich heen krijgt als het over fijnstof uit houtkachels gaat), nodig is om de blinde vlek, als het om houtstook gaat, zichtbaar te
krijgen.

10. Overheid wordt door de branche gebruikt als verlengstuk voor hun “illegale” campagne. Er wordt namelijk tijdens de cursussen niet gecheckt of beweringen en uitspraken van de branche
wel kloppen. Hierdoor is het mogelijks dat er claims worden gedaan waarvoor de branche door de Reclame code commissie in het verleden al op de vingers is getikt.

Ook het doel, namelijk bewustwording creëren bij de burgers om luchtkwaliteit serieus te nemen wordt hiermee niet gediend. Het is alsof de tabaksboer aan rokers de werking van de filtersigaret uitlegt. Nogmaals, door gedupeerden weg te zetten als lastige actievoerders en niet te betrekken in bovengenoemd proces lijkt het er op dat het echte probleem niet de hout-kachels zijn, maar al die lastige longpatiënten met hun irritante gehoest.

W. P. zegt polarisatie tegen te willen gaan, maar wij zijn
helemaal niet gediend van het frame waarin wij door de houtstoker community geplaatst worden, wij
hebben namelijk fysiek last van die rook. De schadelijkheid van fijnstof en ultrafijnstof is wetenschappelijk onomstreden. Jaarlijks overlijden hier 8 miljoen mensen wereldwijd aan. Aan houtstook alleen overlijden er in Nederland jaarlijks 3000 mensen.
Het terugdringen van fijnstof en ultrafijnstof in woonwijken kan al bereikt worden door een verbod op houtstook. Hierdoor kan een afname van ongeveer 25% worden gerealiseerd. Ook de brandweer zal hier blij mee zijn aangezien schoorsteenbranden met stip op nummer 1 staan. Ook voor de natuur is het
beter, want de CO2 blijft lekker in de levende boom.
Is het dan minder gezellig?

Er zijn maar weinig mensen die terugverlangen naar de door van sigarettenrook doordrongen kleding na een avondje uit. Ik denk dat het met die stinkende houtkachel de zelfde kant op kan gaan.
Ook het rookverbod werd lang getraineerd door de tabaksbranche, met 10 duizenden extra doden tot
gevolg, maar ging uiteindelijk ondanks tegengesputter o.a. vanuit de horeca toch door. Mijn vragen zijn daarom.


1. Waarom stimuleert de gemeente Nijmegen via stookcursussen het stoken van hout in kachels die ultrafijnstof uitstoten?


2. Wat is er de reden van dat de gemeente Nijmegen geen houtstookverbod wil invoeren. De gemeente Nijmegen zou met een verbod een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.


Ik dank u voor uw aandacht

Mark Lie-A-Kwie

Stophoutrook.nu

(vanwege de tijdsdruk is het rode deel van de tekst niet uitgesproken)