Categorieën
Acties Extern aangeleverd

Brief Trinette Jansen aan gemeenteraad Nijmegen

Onderwerp: eerste voorlichting houtstook

Aan de Wethouder en gemeenteraad van Nijmegen, Geachte Wethouder, geachte Gemeenteraad,

Mijn naam is Trinette Janssen, actief lid van Milieudefensie, in bijzonderheid Milieudefensie Groningen. Ik heb me jaren beziggehouden met de effecten van hout als energiebron. Voornamelijk residentieel gebruik van Houtverbranding in de vele momenteel bestaande vormen.

Onze afdeling van Milieudefensie kreeg veel klachten binnen van overlast door houtkachels van buren. Wij ondersteunden de klachtenprocedures. Daarvoor hebben wij diepgaand en breed georiënteerd onderzoek verricht. Wat duidelijk werd is dat in Nederland van overheidswege nauwelijks onderzoek is
uitgevoerd naar de praktijk van het houtstoken in werkelijke situaties.

In 1993 is een nauwkeurig onderzoek gedaan door TNO Apeldoorn in een laboratorium situatie. De toenmalige onderzoeker was dermate geschrokken van de uitkomst, dat hij me
meedeelde dat “dergelijke kachels maatschappelijk niet langer acceptabel zijn”. Waarbij bedacht moet worden dat de effecten van dergelijke kachels in de praktijk met een factor 4 moeten worden vermenigvuldigd.

Slechts eenmaal is met de meest recente onderzoeksmethode veldonderzoek gedaan in de plaats Schoorl door het ECN 2009. De uitslag van dat onderzoek was alarmerend en werd als zodanig ervaren door de onderzoekers. Er werd echter door het ministerie niet besloten een dergelijk onderzoek op meer plaatsen in ons land te verrichten.

Latere onderzoeken zijn modelstudies. Dat wil zeggen vol met aannames die uit bestaande studies werden overgenomen. Daarom juichen wij de besluiten van de gemeente Nijmegen toe om de uitstoot van houtkachels in de gemeente te gaan onderzoeken, en wel in een pilotstudie van twee jaar. Een onderdeel van de plannen is voorlichting in de vorm van workshops door experts.

De aankondiging van een voorlichtingszitting op donderdag, 2-12-2021, ontving ik van enkele deelnemers. Waarop ik besloot in te schakelen met de opgegeven link.

Ik kwam terecht in een podium met een persoon, Pauw geheten, die me meteen sommeerde me terug te trekken uit de online voorstelling. Blijkbaar was hij op de hoogte van mijn identiteit, daar hij me bij naam noemde en ook mijn woonplaats was hem bekend. Er ontstond een korte discussie. Mij werd bevolen mijn mond te houden. “Is dat een deal?”, vroeg hij dwingend. Ik besloot me te beperken tot luisteren. Aangezien ik weet, hoe discussies verlopen met dergelijke figuren. Er werd een filmpje vertoond met de vanouds bekende voorschriften. Kennelijk onbekend voor nieuwe generaties stokers. De vraag wat de emissies van houtstoken zijn, werd aangesneden door Pauw, maar niet duidelijk gemaakt. Een vraag uit het publiek naar die emissies werd op dezelfde ruwe wijze de kop ingedrukt als mij te beurt was gevallen. Een vraag naar de voordelen van de Zwitserse aanmaak door vraagster, kreeg dezelfde behandeling. Nadien ontstond er een dergelijk kabaal, dat de zitting werd gesloten. Ook ik werd afgesloten. Hoewel ik nog wel enige vragen had.

Ik ben gewoon uitsluitend op rationele wijze deze problematiek te benaderen. Het was totaal niet nodig geweest om mij ruwweg buiten te sluiten. Integendeel: verheldering van de problematiek in deze materie is bittere noodzaak. Daar de voorlichtingszitting door de gemeente Nijmegen was ingesteld, was mijn aanwezigheid volstrekt gelegitimeerd. Mijn vragen aan de gemeente Nijmegen zijn dan ook:

1. is dit wat de gemeente voor ogen heeft met het voornemen om
voorlichting te geven door experts? Hier was duidelijk een belanghebbende op het podium aanwezig die zijn eigen belangen bedreigd ziet.

En 2. is de gemeente van plan op deze wijze de komende pilots voort te zetten? Of is het de bedoeling om na te gaan wat hier werkelijk aan de hand is. De recente publicatie van de WHO van 22 september 2021 is hier van groot belang: Air Quality Guideliness. De EU besloot tot herziening van de regels. Ieder mag meepraten, i.t.t. de eerste pilotzitting van de gemeente Nijmegen.

Vriendelijke groet, Trinette Janssen

Target audience
All citizens and the wider community of stakeholders are welcome to express their views. Relevant stakeholders include: EU Member States including their competent authorities at all relevant levels (i.e. national, regional and local level); EEA countries; international organisations (such as WHO, UNEP, UNECE, OECD); civil society and
non-governmental organisations; academia and research institutes working on health, air quality or air pollution; health professionals and patient organisations; businesses and professionals (notably SMEs) operating in key sectors (e.g. environment, transport, agriculture, energy) as well as their respective sectoral associations or business support organizations. The purpose of this consultation is to gather views from citizens and stakeholders on the revision of the Ambient Air Quality Directives (2008/50/EC and 2004/107/EC). The European Green Deal announced this initiative under the umbrella of the Zero Pollution ambition for a toxic-free environment.

Deze tekst is door Trinette Jansen aan de gemeente Nijmegen gemaild n.a.v. een door de gemeente georganiseerde stookcursus om de luchtkwaliteit te verbeteren  op Donderdagavond 2 december 2021.