Categorieën
Niet gecategoriseerd

Aankondiging Protestactie 18 december 2021 Apeldoorn

Op zaterdag 18 december tussen 13.00 en 14.00 uur protesteert actiegroep Stop Houtrook Nu bij Hornbach, De Voorwaarts 750, 7321 BT Apeldoorn tegen houtstook.

Route naar Hornbach Apeldoorn

De actiegroep Stop Houtrook Nu wil daarbij wijzen op de schadelijke effecten van houtrook voor de volksgezondheid. In veel gemeenteraden worden momenteel, met het oog op de verkiezingen in maart, moties over de omstreden houtkachel aangenomen. Volgens de actiegroep is een landelijk verbod op houtstook de enig juiste oplossing.

Begin 2022 gaat het keurmerk Ecodesign in, een nieuw keurmerk voor kachels die minder fijnstof zouden uitstoten. Zelfs de NHK, de Nederlandse Haarden- en Kachelbrancheorganisatie verwacht hier niet veel van: er worden te weinig oude kachels vervangen door nieuwe. De meest zinvolle oplossing is: het vervangen van houtkachels door gezondere varianten: elektrische haarden, bio-ethanolhaarden (geen rookkanaal nodig), of zelfs haarden op (propaan)gas. Steeds meer kachelverkopers nemen ze in hun assortiment op. Verantwoord hout stoken is en blijft een mythe.

Houtrook: altijd schadelijk voor iedereen

Houtrook is altijd schadelijk, zowel bij langdurige als bij kortdurende blootstelling en iedereen wordt daar, thuis of op straat, aan blootgesteld. Houtstook is een veelvoorkomende vervuilingsbron in onze leefomgeving en het aanpakken daarvan levert qua luchtvervuiling de meeste gezondheidswinst op. De particuliere huishoudens behoren tot de grootste vervuilingsbron van het schadelijke fijnstof PM 2.5 . De WHO ontraadt sinds 2015 houtstook in dichtbevolkte gebieden.

Alarmerend hoge uitstoot ultrafijnstof

Houtkachels stoten extreem veel ultrafijnstof uit dat nog dieper dan fijnstof in het lichaam dringt. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs de rijksoverheid ultrafijnstof in de buitenruimte aan te pakken.

Pellet kachels en eco-designkachels zijn weliswaar efficiënter, omdat de verbrandingstemperatuur hoger is, maar stoten wel veel meer van het gevaarlijke ultrafijnstof uit.

Wij roepen zoveel mogelijk mensen uit Apeldoorn en omgeving die overlast ervaren door houtrook, of het gevaar van houtrook erkennen, deel te nemen aan deze actie.

Houtrook de wereld uit, om te beginnen uit onze wijken.

Burgers eisen gezonde lucht