Categorieën
Niet gecategoriseerd

Alkmaar kies voor uw kinderen.

Zaterdag 12 Maart 2022 waren we op het Canadaplein in Alkmaar om aandacht te vragen voor de schadelijke gevolgen van houtstook voor met name de foetus en kinderen.

Oproep om kinderen te beschermen tegen vuile lucht

De gemeente Alkmaar heeft het schone luchtakkoord nog niet ondertekend, en neemt de houtstookproblematiek niet serieus.

Tijdens onze actie spraken wij met verontruste burgers en leden van verschillende politieke partijen, waaronder de nummer 1 Kıvılcım Pınar van de PvdD, en leden van de PvdA.

PvdD ondersteunt onze eis in woord en daad.

Onze woordvoerster Mariël Ellens sprak ook uitvoerig met de lokale radiozender BeatFM.

Beat TV interviewt Mariël, op de achtergrond PvdD en PvdA

Onze boodschap begint gelukkig door te dringen bij burgers en volksvertegenwoordigers. Schoon stoken bestaat niet. Een kleine groep houtstokers kan de lucht van een hele straat of wijk vervuilen met roet, fijnstof, ultrafijnstof en een heel scala aan giftige en kankerverwekkende stoffen, waar zelfs ongeboren kinderen al de dupe van kunnen zijn.

Wij roepen de gemeente Alkmaar daarom ook het schone lucht akkoord te ondertekenen en maatregelen te nemen. Amersfoort zou als goed voorbeeld kunnen dienen.