Media

Noord Hollands dagblad 1 November 2021

NH Gooi 6 November 2021

NH Gooi 6 november 2021

112 in Beeld

NRC 12 november 2021

RTV Utrecht 1 december 2021

De Stentor 3 december 2021

Algemeen Dagblad 18 december 2021

Algemeen Dagblad 21 december 2021

Leeuwarder Courant 22 januari 2022