Burgers eisen gezonde lucht

Burgers eisen gezonde lucht

Teken de petitie voor een landelijk verbod op houtstook

Stop Houtrook Nu is een landelijke actiegroep van burgers die zich inzetten voor een gezonde leefomgeving zonder houtrook, binnens- en buitenshuis.

In de praktijk kiest de overheid niet voor het beschermen van de burger tegen schadelijke houtrook, in eigen huis of buurt. Klachten worden gebagatelliseerd, eventuele maatregelen laten lang op zich wachten of worden niet uitgevoerd. Bij de gemeente, bij de rijksoverheid en zelfs bij de rechter zoekt de burger tevergeefs naar een oplossing voor een diepingrijpend probleem in zijn dagelijks leven.

Houtstook is in Nederland de grootste bron van fijnstof PM2.5. Voor de aanpak van luchtvervuiling levert het aanpakken van houtstook de meeste gezondheidswinst op, aldus rijksambtenaren. En toch gebeurt dit niet

De rijksoverheid heeft baat bij de houtstook: dit draagt, volgens Europese regels, bij aan het percentage hernieuwbare energie. Het lastige houtrookdossier heeft ze doorgeschoven naar de gemeenten die toch al worstelen met andere zaken en geldgebrek. Houtstook, dat is lokale luchtvervuiling, aldus de rijksoverheid (Tabaksrook was ooit wel een nationale aangelegenheid).

Geen stooktips maar dooftips

In de praktijk is in het gemeentelijk anti-houtstookbeleid een grote invloed van het bedrijfsleven zichtbaar. De NHK, de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche, mag in stookcursussen de burger ‘goed’ leren stoken, terwijl ook bij goed stookgedrag en moderne Ecodesignkachels nog steeds de volksgezondheid ernstig wordt ondermijnd. De overheid neemt steevast maatregelen die het werkelijke probleem niet oplossen.

“Uw houtrook niet over onze longen”

Hoe schoon is de lucht in uw buurt?

De vorige staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Steven van Weyenberg (D66) geeft er de voorkeur aan om het probleem van houtrook via de uiterst dubieuze Zwitserse stookmethode aan te pakken in plaats van een verbod in te stellen in woonwijken.

De burgers van actiegroep Stop Houtrook Nu willen dat hun gerechtvaardigde eisen, een gezonde leefomgeving, zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. En dat kan niet zonder een houtstookverbod, voor zowel de houtkachel als de buitenstook (vuurkorf, hot tub, tuinhaard etc). Alleen dan kan onze leefomgeving voldoen aan de adviesnormen voor luchtkwaliteit van de WHO.

De gezellige foutkachel

Uit metingen blijkt dat houtstook ook schrikbarend veel ultrafijnstof veroorzaakt, vergelijkbaar met hetgeen bij Schiphol wordt gemeten. De Gezondheidsraad adviseert de overheid om ultrafijnstof in de buitenruimte zo snel mogelijk aan te pakken. Ook daarom is een onmiddellijk stookverbod noodzakelijk.

Kom in Actie!

Elk uitstel van het aanpakken van het probleem levert meer gezondheidsschade en voortijdige doden op. Bij corona zetten we alles op alles, bij houtstook is de overheid laks en ernstig nalatig. Wij burgers komen daarom nu in actie. Doe jij ook mee? Volg ons twitteraccount @SHoutrook en deze website voor meer informatie over nieuwe acties.

U kunt ons ook mailen via reply@stophoutrook.nu

Teken de petitie voor een landelijk verbod op houtstook